Chiếu phim Điện Ảnh - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Ký Ức Tình Yêu)

Chiếu phim Điện Ảnh - Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Ký Ức Tình Yêu)

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (Ký Ức Tình Yêu): Khi sự đau đớn đã nhiều đến mức phải chọn cách lãng quên tất cả, nhưng cảm xúc không cho phép việc ấy, thì tình yêu sẽ trở thành điều gì?