1 - Kiểm tra đơn hàng

Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"

Thông tin vé

Vé Bạc (không bao gồm ăn tối)

800,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé Vàng (không bao gồm ăn tối)

900,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé Kim cương (không bao gồm ăn tối)

1,200,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé Bạc (bao gồm ăn tối)

1,100,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé Vàng (bao gồm ăn tối)

1,200,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé Kim cương (bao gồm ăn tối)

1,500,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé bạc không ăn tối book từ 8 -15 ngày

480,000 VND

Số lượng
Thông tin vé

Vé bạc không ăn tối book trên 16 ngày

400,000 VND

Số lượng

Mã khuyến mãi

Tồng tiền 0 VND
Giảm giá 0 VND
Tổng tiền 0 VND
Tiếp tục mua hàng