Test

Test

00:00

Ngày 09 Tháng 9 Năm 2018

Test , Test , Hà Nội

Vé Test: 10.000, Vé test 02: 5.000,

Liên hệ bộ phận bán vé,

Email: ticketgo.vn@gmail.com

vui lòng gọi: 08.999.80.818 - 0243.788.00.99

GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN

Test

# âm nhạc

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

organiser 1

organiser 1

aaaaaaaa