PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - PAYMENT METHOD

I. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (BANK TRANSFER)

Thông tin tài khoản ngân hàng (Ticketgo Bank account): CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ALADDIN

Nội dung chuyển khoản (Transfering content): TT_(Mã đơn hàng).

1. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thành Công

Số TK: 0451000389156

2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hà Nội

Số TK: 26010001015613

3. Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Hà Thành

Số TK: 358888868

4. Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Đông Đô

Số TK: 19031885866666