Bán vé live concert Dáng Em - Bằng Kiều - Thu Phương - Lệ Quyên - Ngọc Anh 27/08/2022

Bán vé live concert Dáng Em - Bằng Kiều - Thu Phương - Lệ Quyên - Ngọc Anh 27/08/2022

1.981
Hà Nội
VNĐ 800.000 +
I. Thông tin chi tiết về live concert Dáng Em - Bằng Kiều - Thu Phương - Lệ Quyên - Ngọc Anh 27/08/2022. Thời gian: 20:00, thứ Bảy ngày 27/08/2022. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Nghệ sĩ: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Thu Phương, Ngọc Anh, Violin Anh Tú, Đàn tỳ bà Diệu Thảo II. Giá vé và cách thức đặt vé/ mua vé live concert Dáng Em - Bằng Kiều - Thu Phương - Lệ Quyên - Ngọc Anh 27/08/2022. Giá vé: 800.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ -  1.500.000 VNĐ -  1.800.000  VNĐ - 2.000.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ - 3.500.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ - VIP: 4.500....