SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Vé trải nghiệm bắn súng thể thao tại Saigon Sniper
Tháng 3
07
2023
3.253
Hồ Chí Minh +
VNĐ 35.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 4
01
2023
45.588
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Weekend outing -  Khám phá ngòi hoa & Hồ mắt rồng
Tháng 4
14
2023
1.431
Hòa Bình +
VNĐ 1.750.000 +
Hà Nội Weekend Outing - 1 ngày - Umove Adventure [HN03]
Tháng 4
23
2023
1.431
Hà Nội +
VNĐ 1.600.000 +
Hanoi weekend adventure
Tháng 4
28
2023
1.452
Hà Nội +
VNĐ 2.500.000 +
Vé trải nghiệm BAY KHINH KHÍ CẦU độc đáo tại Đà Nẵng 2023
Tháng 4
30
2023
1.937
Đà Nẵng +
VNĐ 350.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN