Sự kiện đã diễn ra

Sự kiện: Lời của Giấy
Tháng 8
22
2018
1.060
Hà Nội
VÉ ĐĂNG KÝ
I CARE Market #2
Tháng 8
18
2018
1.069
Hà Nội
VÉ ĐĂNG KÝ CHO PHẦN 1
VANG - The Concert
Tháng 8
17
2018
1.120
Hồ Chí Minh
VNĐ 219.000 +
Giải đấu Kid Power 2018
Tháng 8
19
2018
1.069
Hà Nội
VNĐ 30.000 +
Triển Lãm Sách Cũ La Lecture
Tháng 8
11
2018
1.765
Hà Nội
VÉ MIỄN PHÍ
Khóa học Giải quyết Thách thức thông qua sự Tĩnh lặng
Tháng 8
16
2018
1.084
Hà Nội
Vé đăng ký
Chương trình nghệ thuật: Vào rừng múa ca
Tháng 8
18
2018
1.080
Đồng Nai
VNĐ 3.000.000 +
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN LIVE CONCERT: KHÚC NHẠC CHIỀU
Tháng 8
22
2018
1.060
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
WORKSHOP & LỚP HỌC GỐM CHUYÊN NGHIỆP CÙNG GỐM CHI
Tháng 8
11
2018
336
Hà Nội
Học Phí từ 350.000 - 10.500.000
Workshop: "Nghệ Thuật Quan Sát & Giải Quyết Vấn Đề"
Tháng 8
07
2018
162
Hà Nội
Vé đăng ký

THỂ LOẠI SỰ KIỆN