Sự kiện đã diễn ra

Hoa Bia Festival New Year Countdown 2020
Tháng 12
31
2019
1.343
Hồ Chí Minh
VNĐ 180.000 +
Liveshow Lệ Quyên kỷ niệm 20 năm ca hát - Q Show 2
Tháng 1
04
2020
3.571
Hà Nội
VNĐ 1.000.000 +
Hòa nhạc Beethoven Symphony số 9
Tháng 12
18
2019
3.443
Hà Nội
VNĐ 300.000 +
Khóa học - Quản Lý Thời Gian
Tháng 12
22
2019
345
Hồ Chí Minh
Không bán
KHÓA HỌC KHỎE TỪ TRONG RA NGOÀI
Tháng 12
21
2019
357
Hồ Chí Minh
Không bán
Khóa học "Tạo dựng mục tiêu" - Inner Space
Tháng 12
14
2019
320
Hồ Chí Minh
Không bán
Khóa học 1 ngày của Inner Space - Sống tích cực
Tháng 12
12
2019
409
Hồ Chí Minh
Không bán
GIẢI QUYẾT MẪU THUẪN
Tháng 12
08
2019
325
Hồ Chí Minh
Không bán
Khóa học Innerspace - Thực hành trải nghiệm trong tĩnh lặng
Tháng 12
07
2019
299
Hồ Chí Minh
Không bán
CHƯƠNG TRÌNH HOÀ NHẠC SONG TẤU PIANO - ODE TO JOY
Tháng 1
05
2020
3.801
Hà Nội
VNĐ 200.000 +
The Challenge of Realism - Performance & Research showing
Tháng 11
30
2019
1.331
Hà Nội
Không bán
KHÓA HỌC "SỨC BẬT TƯ DUY"
Tháng 11
30
2019
1.227
Hồ Chí Minh
Không bán

THỂ LOẠI SỰ KIỆN