Sự kiện đã diễn ra

Minishow Xuân Thì: Phương Linh -  Hoàng Hải
Tháng 6
28
2024
1.378
Quảng Ninh
VNĐ 400.000 +
THÁI NGUYÊN - Cartoon film music concert
Tháng 6
02
2024
1.845
Thái Nguyên
VNĐ 175.000 +
THÁI NGUYÊN | FILM MUSIC CONCERT
Tháng 6
02
2024
2.456
Thái Nguyên
VNĐ 350.000 +
Liveshow Mưa tháng sáu - DÀNH CHO EM | VĂN MAI HƯƠNG - HOÀNG TÔN
Tháng 5
31
2024
1.037
Quảng Ninh
VNĐ 650.000 +
Liveshow VĂN MAI HƯƠNG tại Đà Lạt - Ngày 30.06.2024
Tháng 6
30
2024
2.001
Lâm Đồng
VNĐ 450.000 +
Liveshow TĂNG PHÚC và NGUYÊN HÀ tại Đà Lạt - Ngày 22.06.2024
Tháng 6
22
2024
1.918
Lâm Đồng
VNĐ 400.000 +
Vở hài kịch thiếu nhi búp sen hồng: SIÊU QUẬY TÍ HON
Tháng 6
02
2024
1.334
Hồ Chí Minh
VNĐ 159.000 +
Liveshow PHAN MẠNH QUỲNH tại Đà Lạt - Ngày 07.06.2024
Tháng 6
07
2024
1.987
Lâm Đồng
VNĐ 450.000 +
TRUNG QUÂN 1689 - More than 1589 - TP. HỒ CHÍ MINH
Tháng 7
13
2024
33.869
Hồ Chí Minh
VNĐ 1.000.000 +
Liveshow LÂN NHÃ tại Đà Lạt - Ngày 13.07.2024
Tháng 7
13
2024
2.224
Lâm Đồng
VNĐ 450.000 +

THỂ LOẠI SỰ KIỆN