Sự kiện đã diễn ra

Bán vé sự kiện hòa nhạc: Như những người bạn
Tháng 1
22
2021
7.908
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Triển lãm tranh online Vùng quê của họa sĩ Hoàng Việt Thắng
Tháng 2
18
2022
2.705
Hà Nội
VNĐ 6.000.000 +
Triển lãm tranh online Hồi ký của họa sĩ Phạm Quang Trung
Tháng 3
18
2021
1.812
Hà Nội
VNĐ 3.000.000 +
Hướng dẫn mua tranh nội địa và ra nước ngoài
Tháng 1
23
2022
3.482
Hà Nội
VNĐ 82.000.000 +
Triển lãm tranh online Hà Nội phố của họa sĩ Hồng Quang
Tháng 2
19
2022
2.761
Hà Nội
VNĐ 5.000.000 +
Triển lãm tranh online Hồi ức của họa sĩ trẻ Đào Thu Huyền
Tháng 3
21
2021
1.536
Hà Nội
VNĐ 4.000.000 +

THỂ LOẠI SỰ KIỆN