NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN

NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN

263
Hồ Chí Minh
Không bán
Khoá học "NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN" pha trộn sự thấu hiểu, thông thái, thiền định và nhận thức mở rộng, chỉ có thể đạt được trong tĩnh lặng. Nguyên lí chạm đến người học là:  Hướng nội (về bản thân) - nguyên lí của lòng tự trọng  Hướng thượng - Nguyên lí của sự hợp tác  Hướng ngoại (ra thế giới vật chất) - Nguyên lí của người được uỷ thác  Hướng tới con người - nguyên lí của mang lại lợi ích Khoá học phục vụ đóng góp cho sự phát triển và trưởng thành cá nhân theo tiến trình học cả đời.  Sống trong thế giới ngày càng ồn ào và xáo trộn, có nhu cầu cần không gian để mỗi cá nhâ...
Tổng số : 2 Sự kiện
Kêu gọi gửi Truyện ngắn bằng hình ảnh: Nàng K
Tháng 9
30
2019
1.205
Hà Nội
Không bán