THIỀN Innerspace - Học 15 buổi

THIỀN Innerspace - Học 15 buổi

1.340
Hồ Chí Minh
Không bán
Về cơ bản thiền định và yoga là giống nhau, đều có ý nghĩa là kết nối. Chẳng hạn như: Kết nối với hơi thở (như thiền Vipassana, thiền Tây tạng hoặc dạng thiền Anapanasati của đạo phật)  Với hình ảnh (một số dạng thiền của thiên chúa giáo) Với một ngọn nến (thiền Pagan) Với âm thanh/chú niệm (Thiền không dựa trên thực nghiệm hoặc thiền phật giáo Soka Gakka) để trấn tĩnh tâm trí  Hoặc Tập trung chú ý chỉ đơn giản là quan sát suy nghĩ (Thiền Zen và một số dạng thiền Tây Tạng và Vipassana). Trong tiếng Anh, thiền định là Meditation, bao gồm Medit = heal (chữa lành) và Ation = art/act/proce...