Khóa học mùa hè: Nhập môn khoa học tâm lý

Khóa học mùa hè: Nhập môn khoa học tâm lý

18:30

Ngày 10 Tháng 7 Năm 2018

Thư viện Tâm thức - Psyche Library, 1N3TT5 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hà Nội

Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng

Email: ticketgo.vn@gmail.com

vui lòng gọi: 08.999.80.818 - 0243.788.00.99

GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN

Nhập môn tâm lý học là khóa học thuộc giai đoạn tập huấn của Dự án Khám phá Tâm lý học. Dự án được xây dựng với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản và thay đổi nhận thức của cộng đồng về khoa học tâm lý.

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

Thời gian: 18h30 - 21h00 thứ 3 & 14h30 - 17h00 thứ 7 hằng tuần từ 09/06 - 28/07/2018

Địa điểm: Thư viện Tâm thức - Psyche Library, 1N3TT5 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Học phí: Đăng ký toàn khóa: 3.500.000 VNĐ/15 buổi

              Đăng ký theo buổi: 300.000 VNĐ/buổi

Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

LƯU Ý:

- Các bạn học sinh - sinh viên đăng ký sẽ được giảm trực tiếp 300.000 VNĐ

- Các bạn đăng ký và thanh toán học phí trước ngày 06/06/2018 sẽ được giảm trực tiếp 200.00 VNĐ

Giảng viên khóa học: Ths. Phạm Lê Hoàng Minh - Nhóm điều phối dự án Khám phá Tâm lý học

Mục tiêu khóa học

- Cung cấp kiến thức nền tảng về khoa học tâm lý cho người mới bắt đầu

- Ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức cho sinh viên và học viên các ngành Tâm lý học

- Cố vấn và định hướng cho các sinh viên, học viện có dự định theo học các chuyên ngành tham vấn, lâm sàng

Nội dung khóa học

Hợp phần 1: Các khái niệm căn bản (9 buổi đầu từ 09/06 đến 07/07/2018)

Buổi 1: Nhập môn Khoa học Tâm lý

Buổi 2: Nền tảng Sinh lý - Thần kinh: Não bộ và Hành vi

Buổi 3: Cảm giác & Tri giác

Buổi 4: Ý thức

Buổi 5: Trí nhớ

Buổi 6: Học tập

Buổi 7; Tư duy, ngôn ngữ & trí thông minh

Buổi 8: Động lực & Cảm xúc

Buổi 9:  Giới và tính dục

Hợp phần 2: Những vấn đề trọng yếu (6 buổi từ ngày 10/07 đến 28/07/2018)

Buổi 10: Tâm lý học phát triển

Buổi 11: Tâm lý học nhân cách

Buổi 12: Tâm lý học xã hội

Buổi 13: Tâm lý học sức khỏe

Buổi 14: Tâm lý học dị thường

Buổi 15: Tâm lý học lâm sàng

Lịch học

- Các buổi lẻ (1-3-5-7-9-11-13-15) học vào chiều thứ 7 từ 14h30 đến 17h00

- Các buổi chẵn (2-4-6-8-10-12-14) học vào tối thứ 3 từ 18h30 đến 21h00

Ngôn ngữ khóa học: Tiếng Việt và tiếng Anh

# khóa học mùa hè # khóa học tâm lý mùa hè # khóa học tâm lý mùa hè 2018 # khóa học mùa hè: nhập môn khoa học tâm lý # psyche library # khóa học tâm lý psyche library

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

LƯU Ý:

- Các bạn học sinh - sinh viên đăng ký sẽ được giảm trực tiếp 300.000 VNĐ

- Các bạn đăng ký và thanh toán học phí trước ngày 06/06/2018 sẽ được giảm trực tiếp 200.00 VNĐ

Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY

LƯU Ý:

- Các bạn học sinh - sinh viên đăng ký sẽ được giảm trực tiếp 300.000 VNĐ

- Các bạn đăng ký và thanh toán học phí trước ngày 06/06/2018 sẽ được giảm trực tiếp 200.00 VNĐ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

PSYCHE LIBRARY

PSYCHE LIBRARY

Thư viện chuyên ngành Tâm lý học và các ngành Nhân văn