Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Một kênh YouTube mới đây đã thực hiện một video đặc biệt về độ nổi tiếng của từng thành viên TWICE ở 12 quốc gia khác nhau và trên toàn cầu nói chung.

Từ những dữ liệu thu thập được từ Google, Twitter và nhiều cuộc thăm dò khác trên mạng xã hội, video này đã tổng kết điểm số mà mỗi thành viên nhận được qua các năm, từ thời điểm họ mới debut vào tháng 9 năm 2015 cho đến hiện tại là tháng 8 năm 2020. Thông qua số điểm này, bảng xếp hạng cụ thể ở mỗi quốc gia đã được hình thành, cho thấy thành viên nào nổi tiếng nhất và ít nổi tiếng nhất ở từng nước.

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Có thể thấy Tzuyu có kết quả áp đảo các thành viên còn lại khi cô dẫn đầu đến 8/12 quốc gia, đồng thời cũng là người nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Trong khi đó, 2 thành viên Chaeyoung & Jeongyeon thay phiên nhau giữ vị trí cuối cùng ở các nước, với Chaeyoung là người có độ nổi tiếng thấp nhất trên toàn cầu.

Cùng điểm qua kết quả cụ thể về thứ hạng độ nổi tiếng của 9 thành viên TWICE ở 12 quốc gia khác nhau và tính chung trên toàn cầu dựa trên dữ liệu Google, Twitter cũng như những trang mạng xã hội khác!

* TẠI HÀN QUỐC:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (402 điểm)

Top 8. Jeongyeon (430 điểm)

Top 7. Dahyun (540 điểm)

Top 6. Momo (604 điểm)

Top 5. Tzuyu (745 điểm)

Top 4. Mina (780 điểm)

Top 3. Sana (876 điểm)

Top 2. Nayeon (956 điểm)

Top 1. Jihyo (987 điểm)

* TẠI NHẬT BẢN:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (943 điểm)

Top 8. Jeongyeon (1.274 điểm)

Top 7. Dahyun (1.298 điểm)

Top 6. Jihyo (1.333 điểm)

Top 5. Nayeon (1.423 điểm)

Top 4. Momo (1.635 điểm)

Top 3. Mina (1.643 điểm)

Top 2. Sana (2.045 điểm)

Top 1. Tzuyu (2.403 điểm)

* TẠI PHÁP:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Jeongyeon (444 điểm)

Top 8. Dahyun (530 điểm)

Top 7. Chaeyoung (545 điểm)

Top 6. Sana (555 điểm)

Top 5. Mina (597 điểm)

Top 4. Nayeon (605 điểm)

Top 3. Jihyo (678 điểm)

Top 2. Momo (706 điểm)

Top 1. Tzuyu (1.060 điểm)

* TẠI ANH:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (666 điểm)

Top 8. Jeongyeon (668 điểm)

Top 7. Dahyun (670 điểm)

Top 6. Nayeon (824 điểm)

Top 5. Jihyo (835 điểm)

Top 4. Sana (877 điểm)

Top 3. Momo (906 điểm)

Top 2. Tzuyu (1.145 điểm)

Top 1. Mina (1.381 điểm)

* TẠI MỸ:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Jeongyeon (292 điểm)

Top 8. Nayeon (277 điểm)

Top 7. Sana (388 điểm)

Top 6. Mina (398 điểm)

Top 5. Chaeyoung (430 điểm)

Top 4. Dahyun (522 điểm)

Top 3. Momo (698 điểm)

Top 2. Tzuyu (702 điểm)

Top 1. Jihyo (807 điểm)

* TẠI MEXICO:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (414 điểm)

Top 8. Sana (420 điểm)

Top 7. Jeongyeon (444 điểm)

Top 6. Jihyo (461 điểm)

Top 5. Dahyun (470 điểm)

Top 4. Mina (498 điểm)

Top 3. Nayeon (509 điểm)

Top 2. Tzuyu (616 điểm)

Top 1. Momo (789 điểm)

* TẠI ĐỨC:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (402 điểm)

Top 8. Jeongyeon (435 điểm)

Top 7. Dahyun (540 điểm)

Top 6. Sana (542 điểm)

Top 5. Jihyo (613 điểm)

Top 4. Nayeon (666 điểm)

Top 3. Mina (680 điểm)

Top 2. Momo (706 điểm)

Top 1. Tzuyu (1.135 điểm)

* TẠI ẤN ĐỘ:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (52 điểm)

Top 8. Dahyun (74 điểm)

Top 7. Jeongyeon (77 điểm)

Top 6. Nayeon (90 điểm)

Top 5. Jihyo (106 điểm)

Top 4. Momo (118 điểm)

Top 3. Mina (269 điểm)

Top 2. Sana (308 điểm)

Top 1. Tzuyu (708 điểm)

* TẠI ĐÀI LOAN:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (22 điểm)

Top 8. Jeongyeon (23 điểm)

Top 7. Dahyun (41 điểm)

Top 6. Jihyo (52 điểm)

Top 5. Nayeon (67 điểm)

Top 4. Momo (80 điểm)

Top 3. Mina (85 điểm)

Top 2. Sana (86 điểm)

Top 1. Tzuyu (720 điểm)

* TẠI PHILIPPINES:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Jeongyeon (2.202 điểm)

Top 8. Chaeyoung (2.289 điểm)

Top 7. Momo (2.360 điểm)

Top 6. Jihyo (2.398 điểm)

Top 5. Mina (2.400 điểm)

Top 4. Sana (2414 điểm)

Top 3. Nayeon (2.444 điểm)

Top 2. Dahyun (2.450 điểm)

Top 1. Tzuyu (2.998 điểm)

* TẠI INDONESIA:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (170 điểm)

Top 8. Jeongyeon (202 điểm)

Top 7. Momo (354 điểm)

Top 6. Dahyun (378 điểm)

Top 5. Sana (402 điểm)

Top 4. Mina (439 điểm)

Top 3. Nayeon (455 điểm)

Top 2. Jihyo (478 điểm)

Top 1. Tzuyu (740 điểm)

* TẠI VIỆT NAM:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (355 điểm)

Top 8. Jeongyeon (398 điểm)

Top 7. Dahyun (435 điểm)

Top 6. Jihyo (766 điểm)

Top 5. Momo (809 điểm)

Top 4. Nayeon (1.56 điểm)

Top 3. Mina (1.860 điểm)

Top 2. Sana (1.965 điểm)

Top 1. Tzuyu (2.178 điểm)

* XẾP HẠNG TOÀN CẦU:

Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các thành viên TWICE tại 12 quốc gia và toàn thế giới

Top 9. Chaeyoung (348 điểm)

Top 8. Jeongyeon (476 điểm)

Top 7. Dahyun (506 điểm)

Top 6. Jihyo (660 điểm)

Top 5. Nayeon (687 điểm)

Top 4. Momo (718 điểm)

Top 3. Sana (889 điểm)

Top 2. Mina (930 điểm)

Top 1. Tzuyu (1.678 điểm)

Xem thêm Bảng xếp hạng độ nổi tiếng của 4 thành viên BLACKPINK tại 15 quốc gia và trên toàn thế giới tại đây: https://ticketgo.vn/blog/bang-xep-hang-do-noi-tieng-cua-4-thanh-vien-blackpink-tai-15-quoc-gia-va-tren-toan-the-gioi