Đáp án CHÍNH THỨC tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT

Hôm nay, sau 1 ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, Bộ GD&ĐT cũng đã tiến hành chấm thi ở các Hội đồng thi trên cả nước. Đồng thời, Bộ cũng vừa công bố đáp án chính thức cho tất cả các môn.

 

 

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn GDCD của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Sinh của Bộ GD&ĐT