Diễn đàn kinh tế Việt Nam ViEF - Phiên toàn thể

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) là sự kiện quy mô quốc gia thảo luận các vấn đề then chốt, chiến lược về kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Năm 2018, Diễn đàn đã tổ chức thành công nhiều Hội thảo chuyên gia và Diễn đàn chuyên đề xung quanh các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Thị trường Vốn - Tài chính, Thuận lợi hóa thương mại và Du lịch, mang đến nhiều kết quả tích cực. Tới đây, phiên toàn thể của Diễn đàn sẽ diễn ra vào tháng 5/2019, với quy mô lớn nhất.Phiên toàn thể này là cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia đưa ra hiến kế cụ thể cho Chính phủ trong các lĩnh vực Du lịch; Tài chính; Kinh tế số; Nông nghiệp; Sản xuất; Khởi nghiệp. Từ các hiến kế, đối thoại này, Diễn đàn sẽ đưa ra cơ cấu, chính sách tốt để đề xuất lên Chính phủ, với mục tiêu gia tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trong phiên diễn ra ngày 2/5 và 3/5, các doanh nghiệp tư nhân cùng chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ cùng thảo luận về hiến kế trong từng nhóm lĩnh vực: Nông nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Kinh tế số, Sản xuất Công nghiệp, Start-up,...

Thông tin chi tiết về sự kiện:

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Thời gian dự kiến: Ngày 2/5 - 3/5/2019

Link đăng ký: TẠI ĐÂY

Update thêm thông tin tại trang sự kiện