ILDEX Vietnam 2020 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Ngoài các hoạt động xúc tiến thương mại, Triển lãm ILDEX Vietnam còn mang đến những buổi hội thảo chuyên đề giúp cung cấp thông tin, cập nhật phương pháp chăn nuôi thành công cho các nhà chăn nuôi, chủ trang trại và doanh nghiệp.

Thông tin từ ban tổ chức:

Năm 2020, ILDEX Vietnam hân hạnh nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (VINAHURA) trong việc chủ trì Chuỗi hội thảo chuyên đề về chăn nuôi gia súc lớn, với phần trình bày của đại diện Cục Chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam,… cùng các đại diện đến từ các công ty đầu ngành.

+ Chương trình hội thảo gồm có hai chủ đề chính (*):

- Các giải pháp phát triển nhanh đàn gia súc ăn cỏ hiệu quả và bền vững ở VN

Ứng dụng công nghệ tinh phân ly giới tính và công nghệ phôi trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam

Thông tin chi tiết về sự kiện:

Chủ trì: Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam (VINARUHA)

Thời gian: Thứ 6, ngày 20/3/2020

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Link đăng ký tham dự hội thảo: TẠI ĐÂY

"Các giải pháp phát triển nhanh đàn gia súc ăn cỏ hiệu quả và bền vững ở VN"

09:00-09:30: Đón tiếp đại biểu về dự Hội thảo

09:30-12:15: Hiện trạng, định hướng, mục tiêu và các giải pháp phát triển gia súc ăn cỏ hiệu quả và bền vững ở VN 

Thực trạng và các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của tỉnh Bình Định 

Liên kết sản xuất sữa theo mô hình HTX và Hộ nông dân 

Thực trạng và các giải pháp phát triển chăn nuôi trâu ở VN 

Thực trạng và các giải pháp phát triển chăn nuôi dê, cừu, thỏ ở VN 

Các phương pháp xử lý môi trường trong chăn nuôi

Vỗ béo, giết mổ, chế biến và phân phối lưu thông sản phẩm sau giết mổ - Ông Hà – GĐ Công ty CP Phú Gia, Thanh Hóa

“ Ứng dụng công nghệ tinh phân ly giới tính và công nghệ phôi trong sản xuất bò sữa cao sản ở Việt Nam”

13:30-14:00: Đón tiếp đại biểu về dự Hội thảo 

14:00 – 14:10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thông qua chương trình Hội thảo

14:10 – 14:20: Khai mạc Hội thảo

14:20 – 14:30: Phát biểu chào mừng Hội thảo

14:30 – 14:50: Ứng dụng công nghệ tinh phân ly giới tính và bài học kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi bò sữa ở VN

14:50 – 15:10: Ứng dụng công nghệ phôi và bài học kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi bò sữa ở VN

15:10– 15:30: Ứng dụng công nghệ sinh sản trong chăn nuôi bò sữa phía Nam, hiện trạng và cơ hội

15:30-15:50: Kết quả chuyển giao tinh, phôi phân ly giới tính bò sữa cao sản từ Hoa Kỳ về VN

15:50 – 16:10: Sử dụng tinh phân ly giới tính và công nghệ phôi để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt ở VN và trên thế giới

16:10 – 16:50: Thảo Luận

16:50 -17:00: Kết luận và kết thúc Hội thảo

Cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện