Kết quả Lễ trao giải của Hàn Quốc - Brand Customer Loyalty 2021

Giải thưởng này nhằm tôn vinh những ngôi sao và thương hiệu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa đại chúng. Người chiến thắng được dựa trên sự nghiên cứu người tiêu dùng với sự tư vấn của công ty Brand Keys - Mỹ.

>> Danh sách nghệ sĩ chiến thắng bao gồm:

Male Rookie Idol: TREASURE

Female Rookie Idol: STAYC

Male Idol – Hot Trend: VICTON

Female Idol – Hot Trend: fromis_9

Male Idol: SHINee

Female Idol: Oh My Girl

Male Solo Singer: Kang Daniel

Female Solo Singer: Chungha

Male Vocalist: Lee Seung Gi

Female Vocalist: IU

Kết quả Lễ trao giải của Hàn Quốc - Brand Customer Loyalty 2021

Best Solo Artist: Uhm Jung Hwa

Male Acting Idol: Cha Eun Woo

Female Acting Idol: Kim Sejeong

Male Variety Idol: Key (SHINee)

Female Variety Idol: Yena (IZ*ONE)

Trot Singer: Kim Yeon Ja

Band: Jaurim

R&B-Soul Artist: BIBI

Female Singer-Songwriter: Ahn Ye Eun

Male Singer-Songwriter: Jukjae

***

Male Variety Star: Yoo Jae Suk

Female Variety Star: Song Eun Yi

Male Multi-tainer: Kim Seon Ho

Female Multi-tainer: Song Ji Hyo

Female National Actor: Youn Yuh Jung

Male National Actor: Chun Ho Jin

Male Actor – Film: Song Joong Ki

Female Actor – Film: Ra Mi Ran

Male Actor – Trendy Icon: Kim Seon Ho

Male Actor – Rising Star: Song Kang

Female Actor – Rising Star: Jin Ji Hee

Male Rookie Actor: Hwang In Yeop

Female Rookie Actor: Han Ji Hyun

Kết quả Lễ trao giải của Hàn Quốc - Brand Customer Loyalty 2021

Male Entertainer: Kim Jong Kook

Female Entertainer: Kim Min Kyung

Weekend Variety Show: "2 Days & 1 Night Season 4"

Music Variety Show: "Amazing Saturday"

Family Variety Show: "The Return of Superman"

Reality Show: "The Manager"

Radio DJ: Kim Shin Young

Live Streaming Show DJ: Ha Sung Woon

Male Child Actor: Kim Kang Hoon

Sports Entertainer: Kim Dong Hyun

MC: Park Kyung Lim

Celebrity YouTuber: Park Mi Sun

Hot Icon: Lee Young Ji

Male Comedian: Lee Jin Ho

Female Comedian: Jang Do Yeon

Male Actor – Scene-Stealer: Lee Hong Nae

Female Actor – Scene-Stealer: Kim Sun Young

Best Couple: Choi Soo Jong & Ha Hee Ra

Male Announcer-Entertainer: Do Kyung Wan

Female Announcer-Entertainer: Park Ji Yoon