Ngày đẹp và chi tiết tuổi mở hàng, khai trương cho 12 con giáp làm ăn MAY MẮN PHÁT ĐẠT cả năm

Theo kinh nghiệm dân gian, người đầu tiên mở hàng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến công việc kinh doanh, buôn bán của gia chủ. Ông bà ta quan niệm rằng, người hợp tuổi mở hàng sẽ giúp mang lại may mắn và nhiều tài lộc cho cả năm cho gia chủ. Vậy hãy cùng chuyên mục QUIZ của Ticketog, tìm hiểu chi tuổi mở hàng, khai trương cho 12 con giáp làm ăn MAY MẮN PHÁT ĐẠT cả năm nhé!!!

Tuổi Tý

Gia chủ sinh năm Bính Tý 1996 nên lựa chọn người mở cửa hàng là người tuổi Tân Hợi 1971.

Chủ cửa hàng tuổi Giáp Tý 1984 cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Tân Hợi 1971.

Người chủ doanh nghiệp sinh năm Nhâm Tý 1972 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Đinh Sửu 1997.

Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Tý 1960 nên tìm kiếm sự đồng hành từ người tuổi Ất Sửu 1985.

2. Tuổi Sửu

Chủ cửa hàng tuổi Đinh Sửu 1997 nên tìm kiếm người mở cửa hàng tuổi Nhâm Dần 1962.

Người chủ doanh nghiệp tuổi Ất Sửu 1985 có thể kết hợp với người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.

Tuổi mở cửa hàng phù hợp với gia chủ sinh năm Quý Sửu 1973 là người tuổi Quý Hợi 1983.

Gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nên lựa chọn người mở cửa hàng cùng tuổi Tân Sửu 1961.

3. Tuổi Dần

Gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 nên hợp tác với người cùng tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.

Chủ cửa hàng tuổi Bính Dần 1986 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.

Chủ doanh nghiệp tuổi Giáp Dần 1974 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người mở cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982.

Người chủ cửa hàng tuổi Nhâm Dần 1962 nên hợp tác với người tuổi Canh Tuất 1970 để mở cửa hàng.

4. Chủ cửa hàng tuổi Mão

Chủ cửa hàng tuổi Kỷ Mão 1999 có thể tìm kiếm người mở cửa hàng tuổi Canh Tuất 1907 hoặc Bính Tuất 2006.

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.

Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mão 1975 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Canh Tuất 1970 để mở cửa hàng đầu năm 2023.

Gia chủ tuổi Quý Mão 1962 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Bính Tuất 2006 hoặc Mậu Dần 1998.

5. Tuổi Thìn

Người chủ sinh năm Canh Thìn 2000 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.

Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thìn 1988 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Quý Hợi 1983 hoặc Ất Mão 1975 để mở hàng.

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 có thể chọn người tuổi Mậu Thân 1968 hoặc Tân Hợi 1971 để mở hàng đầu năm.

Chủ cửa hàng tuổi Giáp Thìn 1964 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Đinh Hợi 2007 hoặc Tân Mùi 1991.

6. Tuổi Tỵ

Gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Tỵ 2001 hoặc Bính Tuất 2006 để mở hàng đầu năm.

Người chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên hợp tác với người mở cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Giáp Thân 2004.

Chủ cửa hàng tuổi Đinh Tỵ 1977 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Mậu Thân 1968.

Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Tỵ 1965 nên chọn người tuổi Mậu Thân 1968 để mở cửa hàng.

7. Tuổi Ngọ

Chủ doanh nghiệp tuổi Canh Ngọ 1990 nên chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng.

Chủ cửa hàng tuổi Mậu Ngọ 1978 có thể lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998.

Gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 nên kết hợp với người mở cửa hàng đầu năm tuổi Tân Hợi 1971.

Chủ cửa hàng tuổi Giáp Ngọ 1954 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Giáp Dần 1974 để mở cửa hàng.

8. Tuổi Mùi

Người chủ tuổi Tân Mùi 1991 nên tìm kiếm người mở cửa hàng cùng tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng cho doanh nghiệp của mình.

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Tân Mùi 1991.

Chủ cửa hàng tuổi Đinh Mùi 1967 có thể hợp tác với người mở cửa hàng năm 2023 tuổi Nhâm Dần 1962.

Chủ doanh nghiệp tuổi Ất Mùi 1955 nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tuổi Ất Mùi 1955 để mở cửa hàng.

9. Tuổi Thân

Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 có thể kết hợp với người cùng tuổi Nhâm Thân 1992 để mở hàng đầu năm một cách hài hòa.

Chủ cửa hàng tuổi Canh Thân 1980 nên lựa chọn người mở cửa hàng tuổi Ất Mão 1975 để bắt đầu một năm mới với may mắn.

Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Thân 1968 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Quý Mão 1963 để mở hàng đầu năm 2023.

Người chủ tuổi Bính Thân 1956 có thể chọn người mở hàng tuổi Tân Mùi 1991 để mang lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp.

10. Tuổi Dậu

Chủ cửa hàng tuổi Quý Dậu 1993 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Tân Sửu 1961 để tạo ra một khởi đầu mạnh mẽ.

Chủ doanh nghiệp tuổi Tân Dậu 1981 có thể chọn người tuổi Quý Hợi 1983 để mở hàng đầu năm một cách thuận lợi.

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người mở cửa hàng tuổi Tân Sửu 1961.

Chủ cửa hàng tuổi Đinh Dậu 1957 có thể chọn người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng đầu năm cho mình.

11. Tuổi Tuất

Gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 nên kết hợp với người mở cửa hàng tuổi Kỷ Mão 1999 để bắt đầu một năm mới với tài lộc.

Chủ cửa hàng tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Quý Mão 1963 để đảm bảo sự phồn thịnh.

Chủ shop tuổi Canh Tuất 1970 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Mậu Dần 1998 để mở cửa hàng.

Chủ doanh nghiệp tuổi Mậu Tuất 1958 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Ất Mão 1975 để mở hàng ngày khai trương đầu năm.

12. Tuổi Hợi

Chủ cửa hàng tuổi Ất Hợi 1995 có thể chọn người mở cửa hàng tuổi Mậu Dần 1998 để đem lại may mắn và thành công.

Người chủ doanh nghiệp tuổi Quý Hợi 1983 có thể kết hợp với người tuổi Tân Hợi 1971 để mở cửa hàng.

Chủ shop tuổi Tân Hợi 1971 nên tìm kiếm sự hợp tác từ người tuổi Tân Mùi 1991 để mở hàng đầu năm 2023.

Gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 nên chọn người mở cửa hàng đầu năm tuổi Giáp Dần 1974 để đảm bảo sự thịnh vượng trong kinh doanh.

NGÀY ĐẸP MỞ HÀNG TRONG NĂM 2024

Theo quan niệm của những tiểu thương, mở hàng đầu xuân nên lựa chọn ngày tốt để thu hút năng lượng tích cực từ đó sẽ có một năm buôn may, bán đắt, nhiều may mắn, tránh được các điều đen đủi, xui rủi ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán. Và theo các chuyên gia phong thủy dưới đây là những ngày mở hàng đẹp nhất xuân Giáp Thìn để gia chủ có một năm buôn may bán đắt, lộc tràn đầy nhà:

3 ngày cực đẹp: Đó là các ngày mùng 4, 5 và 9 âm lịch. 3 ngày này thích hợp để tiến hành các việc quan trọng mang ý nghĩa cho sự khởi đầu hay đổi mới như mở hàng, khai trương, mở kho, xuất hành, khai bút, khai xuân (với các đơn vị kinh doanh, sản xuất).

3 ngày tương đối tốt: Gồm ngày mùng 1, 8 và 10 âm lịch. 3 ngày này thích hợp để tiến hành các hoạt động như khai bút, lễ chùa, du xuân. Hoặc gia chủ cũng có thể tiến hành mở hàng, khai trương, khai xuân trong trường hợp không chờ được hoặc đã lỡ các ngày tốt hơn phía trên.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ là thông tin hữu ích cho bạn đọc.

( Nguồn tổng hợp - thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)