RMIT AI Talk - Giải mã CHATGPT và Khám phá tiềm năng sự nghiệp ngành AI

Tham gia RMIT AI Talk vào ngày 25/3/2023 sắp tới để cùng các chuyên gia trong ngành giải mã những xu hướng nóng của ngành công nghệ và cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầy triển vọng này.

[English version below]

TIỀM NĂNG SỰ NGHIỆP NGÀNH A.I.

Cơ hội vượt trội thách thức!

Phân tích kỹ thuật ChatGPT nói riêng và generative AI nói chung để trả lời câu hỏi: liệu AI có đang đặt chúng ta vào rủi ro bị thay thế?

Cơ hội phát triển sự nghiệp với trí tuệ nhân tạo và lộ trình cần thiết để trở thành chuyên gia AI của thời đại mới.

RMIT AI Talk - Giải mã CHATGPT và Khám phá tiềm năng sự nghiệp ngành AI

Tọa đàm có sự tham gia của giảng viên cấp cao tại RMIT và các khách mời doanh nghiệp bao gồm:

+ Ông Vinh Đặng - Lead Data Scientist, ZaloPay-VNG

+ Ông Bình Trần - VP of Product Management, Katalon

+ Tiến sĩ Minh Đinh - Chủ nhiệm chương trình, Artificial Intelligence

+ Ông Tom Huỳnh - Giảng viên, Information Technology

1. Thời gian: 09h00 Thứ Bảy | Ngày 25/03/2023

2. Hình thức: Trực tuyến qua livestream trên fanpage RMIT Vietnam Postgraduate Programs

----

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/rmitvnpostgrad

Hotline: 028 3776 1369

Email: enquiries@rmit.edu.vn

------------------------------------------

Join us on Saturday, the 25th of March for an exciting AI Talk as industry experts and RMIT lecturers discuss the current trends surrounding Artificial Intelligence. With guest speakers being top leaders coming from Katalon and ZaloPay-VNG this is one event you cannot afford to miss!

Main points of interest will include:

+ Reviewing the technology behind ChatGPT, its capabilities, limitations and outlooks for the future with AI being the driving forces

+ How can you be prepared to work alongside AI, including what AI skills and talents are companies looking for?
Joining the talks are our senior lecturers and industry guest speakers, including:

  • Mr. Vinh Dang, Lead Data Scientist, ZaloPay-VNG
  • Mr. Binh Tran, Vice President, Product Management, Katalon
  • Dr. Minh Dinh, Program Manager, Artificial Intelligence
  • Mr. Tom Huynh, Associate Lecturer, Information Technology