Sinh viên ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam sắp được Samsung trao hàng trăm suất học bổng giá trị 1,5 tỷ và được đầu tư mạnh tay vào cơ sở vật chất theo học

Mới đây, đại diện Việt Nam của công ty điện tử SAMSUNG Electronics vừa thông báo về việc đầu tư ~16,2 tỷ VNĐ (700.000 USD) cho kế hoạch "Đẩy mạnh tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam", bắt đầu từ năm 2020.

Trước mắt, Samsung đã phối hợp cùng Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) trao học bổng tổng trị giá ~777 triệu VNĐ cho 135 sinh viên ngành Hàn Quốc học đến từ 6 trường Đại học phía Bắc... Sau đó, Đại diện Samsung cho biết họ sẽ tiếp tục trao học bổng hơn 777 triệu VNĐ cho sinh viên Hàn Quốc học tại các trường Đại học Miền Nam.

Sinh viên ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam sắp được Samsung trao hàng trăm suất học bổng giá trị 1,5 tỷ và được đầu tư mạnh tay vào cơ sở vật chất theo học

Trong 3 năm tiếp theo, tập đoàn sẽ tài trợ và đầu tư hơn 360.000 USD (~8,3 tỷ VNĐ) để cải tiến cơ sở hạ tầng gồm thiết bị, phòng nghe nhìn, TV và máy chiếu cho các trường Đại học có khoa Hàn Quốc học.
Được biết, SAMSUNG Electronics từ khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 1995 đã uỷ thác cho Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) 780 triệu KRW (tương đương 1 triệu USD tính theo tỷ giá lúc bấy giờ) để hỗ trợ cho Việt Nam.

Sinh viên ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam sắp được Samsung trao hàng trăm suất học bổng giá trị 1,5 tỷ và được đầu tư mạnh tay vào cơ sở vật chất theo học

Với khoảng sinh lời từ số tiền đó, 25 năm vừa qua, Quỹ KF đã sử dụng cho những sự kiện tại Việt Nam như trao học bổng, tổ chức các chương trình hội thảo, chuyên đề, nghiên cứu học thuật và chương trình giao lưu hợp tác và học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc dành cho đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam.