Sự kiện đã diễn ra

Dạ hội Tiếng Nhật 2017
Tháng 11
18
2017
1.607
Hà Nội
Không bán
Liên hoan phim Nhật Bản 2017 tại HCM
Tháng 11
24
2017
1.590
Hồ Chí Minh
VNĐ 30.000 +
Triển lãm "VÙNG KHÔNG TƯỞNG - UTOPIA LAND"
Tháng 10
29
2017
1.525
Hà Nội
Không bán
Tuần Lễ Italia – ASEAN Lần Thứ Nhất
Tháng 11
17
2017
1.425
Hà Nội
Không bán
CINERATO CONCERT 2017
Tháng 12
07
2017
1.648
Hà Nội
VNĐ 250.000 +
Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản 2017 - Sắc màu văn hóa
Tháng 12
14
2017
1.772
Hà Nội
Không bán
Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2017
Tháng 11
17
2017
1.701
Hồ Chí Minh
Không bán
AKI MATSURI 2017
Tháng 11
19
2017
1.823
Hà Nội
Không bán
A NIGHT OF CONCERTOS
Tháng 11
19
2017
1.478
Hồ Chí Minh
VNĐ 80.000 +
Lend Me A Tenor 2017
Tháng 11
24
2017
1.485
Hồ Chí Minh
VNĐ 100.000 +
Thuyết trình và biểu diễn NINJA NHẬT BẢN
Tháng 11
16
2017
1.632
Hà Nội
Không bán

THỂ LOẠI SỰ KIỆN