SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Vở diễn "Sương Sớm"
Tháng 5
21
2018
664
Hồ Chí Minh
VNĐ 630.000 +
Song tấu sáo-piano “Trường phái ấn tượng Pháp”
Tháng 5
24
2018
3.872
Hồ Chí Minh
VNĐ 100.000 +
Triển lãm mỹ thuật đặc biệt - "SẮC MÀU YÊU THƯƠNG"
Tháng 5
25
2018
1.055
Hà Nội
Vé miễn phí
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 5
25
2018
215
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
Sự kiện 4DOORS - Beyond SOUND 2018 - DAY 2
Tháng 5
25
2018
3.034
Hà Nội
VNĐ 50.000 +
Khóa tu 2 ngày "Con về bên Phật"
Tháng 5
26
2018
1.054
Hà Nội
Vé đăng ký
Workshop "Fancy Tote Bag - Tự thêu và may túi tote mùa hè"
Tháng 5
26
2018
73
Hà Nội
VNĐ 800.000 +
Triển lãm kiến trúc  THÍCH ỨNG
Tháng 5
26
2018
1.023
Hà Nội
VÉ MIỄN PHÍ
THỂ LOẠI SỰ KIỆN