SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 7
03
2020
7.496
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Khóa học "Hiểu Mình Qua Thuyết Nhận Thức-Hành Vi"
Tháng 7
03
2020
1.107
Hồ Chí Minh +
Không bán
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 7
04
2020
25.055
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 7
18
2020
1.996
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Tour bay ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng
Tháng 7
31
2020
4.156
Quảng Ninh +
VNĐ 2.190.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 8
01
2020
7.430
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 8
05
2020
4.804
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN