SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Trải nghiệm BonBon: Các cuộc chiến ở Việt Nam - Chuyện chưa kể
Tháng 3
13
2020
1.516
Hà Nội +
VNĐ 1.050.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 4
02
2020
23.446
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Chặng đua F1 VinFast Vietnam Grand Prix
Tháng 4
03
2020
2.746
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 5
01
2020
1.709
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 5
10
2020
6.933
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 5
12
2020
6.948
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN