SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Trải nghiệm BonBon: Các cuộc chiến ở Việt Nam - Chuyện chưa kể
Tháng 3
13
2020
1.534
Hà Nội +
VNĐ 1.050.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 4
02
2020
23.488
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 5
01
2020
1.725
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 5
10
2020
6.946
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 5
12
2020
6.973
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Triển lãm Phong cách Nội thất Việt Nam - VIFA GU 2020
Tháng 5
14
2020
1.198
Hồ Chí Minh +
Không bán
THỂ LOẠI SỰ KIỆN