SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 3
16
2019
1.191
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 3
16
2019
17.591
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 3
20
2019
4.325
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Khóa 33 - Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 tại Hà Nội
Tháng 3
23
2019
1.052
Hà Nội
VNĐ 2.000.000 +
Urban Choreography Sharing Workshop
Tháng 3
24
2019
1.042
Hồ Chí Minh
VNĐ 120.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 3
29
2019
2.155
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
2nd Adventure - STANDING ATOP VALHALLA
Tháng 3
29
2019
104
Hồ Chí Minh
VNĐ 420.000 +
GreenFair - Hội Chợ Xanh
Tháng 3
30
2019
1.091
Hồ Chí Minh
VÉ MIỄN PHÍ
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 3
30
2019
4.775
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN