SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 5
01
2020
1.972
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 5
10
2020
7.374
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 6
01
2020
4.780
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 7
03
2020
7.460
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Khóa học "Hiểu Mình Qua Thuyết Nhận Thức-Hành Vi"
Tháng 7
03
2020
1.083
Hồ Chí Minh +
Không bán
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 7
04
2020
24.788
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN