SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

THƯ NGỎ: MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM TRANH TRÊN WEBSITE TICKETGO.VN
Tháng 3
01
2021
2.232
Hà Nội +
Không bán
Hướng dẫn mua tranh nội địa và ra nước ngoài
Tháng 3
01
2021
1.782
Hà Nội +
VNĐ 82.000.000 +
Tranh trúc chỉ in trên vải canvas - tranh treo phòng thờ
Tháng 3
01
2021
1.680
Hà Nội +
VNĐ 1.000.000 +
Triển lãm tranh online Hà Nội phố của họa sĩ Hồng Quang
Tháng 3
18
2021
2.299
Hà Nội +
VNĐ 5.000.000 +
Triển lãm tranh online  Hồi ký của họa sĩ Phạm Quang Trung
Tháng 3
18
2021
1.720
Hà Nội +
VNĐ 3.000.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN