SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

LePARC  Holiday Lights
Tháng 1
05
2019
760
Hà Nội
Vé miễn phí
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 1
12
2019
4.260
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
iONAH Show
Tháng 1
12
2019
1.768
Hà Nội
Trẻ em dưới 80 cm miễn phí
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 1
12
2019
15.931
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 1
14
2019
3.802
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 1
19
2019
877
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 1
27
2019
2.243
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
Show diễn ca nhạc dân tộc: The Heritage Show
Tháng 1
30
2019
3.137
Hà Nội
VNĐ 280.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 2
09
2019
1.681
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN