SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 12
11
2019
5.993
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Khóa học 1 ngày của Inner Space - Sống tích cực
Tháng 12
12
2019
1.028
Hồ Chí Minh +
Không bán
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 12
12
2019
21.332
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Tour bay ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng
Tháng 12
13
2019
2.317
Quảng Ninh +
VNĐ 2.190.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 12
13
2019
5.843
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Khóa học "Tạo dựng mục tiêu" - Inner Space
Tháng 12
14
2019
1.024
Hồ Chí Minh +
Không bán
DucaShow - Du Ca Đất Việt
Tháng 12
14
2019
1.758
Khánh Hòa +
VNĐ 490.000 +
THIỀN Innerspace - Học 15 buổi
Tháng 12
20
2019
1.091
Hồ Chí Minh +
Không bán
KHÓA HỌC KHỎE TỪ TRONG RA NGOÀI
Tháng 12
21
2019
1.014
Hồ Chí Minh +
Không bán
THỂ LOẠI SỰ KIỆN