SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN
Tháng 9
29
2019
1.233
Hồ Chí Minh +
Không bán
Show diễn Teh Dar
Tháng 9
29
2019
3.850
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Tour bay ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng
Tháng 10
01
2019
2.166
Quảng Ninh +
VNĐ 2.190.000 +
Thứ 4 - Lớp học thư pháp
Tháng 10
02
2019
1.519
Hà Nội +
VNĐ 400.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 10
04
2019
2.797
Hà Nội +
VNĐ 500.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 10
15
2019
5.787
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 10
16
2019
5.645
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Triển lãm "Thai Nguyên" - Trang và Nhím
Tháng 11
08
2019
1.054
Hà Nội +
Không bán
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 11
09
2019
20.639
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN