SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 8
16
2018
8.255
Hà Nội
VNĐ 800.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 8
17
2018
2.375
Quảng Nam +
VNĐ 630.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 8
17
2018
1.137
Hồ Chí Minh
VNĐ 630.000 +
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 8
17
2018
953
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
CUỘC THI ONLINE - CHƠI TÁI CHẾ
Tháng 8
18
2018
1.076
Hà Nội
Vé đăng ký
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 8
18
2018
2.882
Hà Nội +
VNĐ 630.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 8
18
2018
356
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Sự kiện: Lời của Giấy
Tháng 8
22
2018
1.060
Hà Nội
VÉ ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN LIVE CONCERT: KHÚC NHẠC CHIỀU
Tháng 8
22
2018
1.060
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN