SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

HỘI CHỢ MÙA THU LAM KINH 2018
Tháng 9
26
2018
1.035
Thanh Hóa
Đăng ký
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 9
26
2018
3.677
Hồ Chí Minh +
VNĐ 450.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 9
26
2018
4.129
Hà Nội +
VNĐ 450.000 +
Show diễn ca nhạc dân tộc: The Heritage Show
Tháng 9
28
2018
2.494
Hà Nội
VNĐ 280.000 +
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 9
28
2018
1.201
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
Chào mừng & Kỷ niệm Ngày ngôn ngữ Châu Âu
Tháng 9
29
2018
1.183
Hà Nội
Vé miễn phí
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 9
29
2018
450
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Lục Cầm Minishow Tích Tịch Tình Tang
Tháng 9
29
2018
528
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN