SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 5
18
2019
1.431
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 5
19
2019
2.541
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Agribank Cấp tốc – Luyện thi cấp tốc vào Ngân hàng Agribank
Tháng 5
19
2019
1.045
Hà Nội
VNĐ 3.700.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 5
20
2019
5.301
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Triển lãm LED/OLED thiết bị chiếu sáng - bảng quảng cáo 2019
Tháng 5
23
2019
1.265
Hồ Chí Minh
Đăng ký
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 5
23
2019
18.196
Hà Nội
VNĐ 100.000 +
Workshop về Sức khỏe Tinh thần
Tháng 5
24
2019
1.027
Hà Nội
VNĐ 600.000 +
CHUỖI SỰ KIỆN TOUCH JAPAN - CHẠM VÀO BẢN SẮC NHẬT BẢN
Tháng 5
25
2019
720
Hà Nội
Vé đăng ký
THỂ LOẠI SỰ KIỆN