SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Kêu gọi gửi Truyện ngắn bằng hình ảnh: Nàng K
Tháng 9
17
2019
1.111
Hà Nội
Đăng ký
Cuộc thi ảnh "Niềm tự hào của tôi"
Tháng 9
18
2019
1.103
Hà Nội
Đăng ký
Show diễn Teh Dar
Tháng 9
20
2019
3.078
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 9
21
2019
6.291
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 9
21
2019
1.761
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN
Tháng 9
22
2019
162
Hồ Chí Minh
Đăng ký
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 9
22
2019
5.769
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Liveshow Gõ cửa Trái Tim
Tháng 9
22
2019
3.564
Hà Nội
VNĐ 600.000 +
Thứ 4 - Lớp học thư pháp
Tháng 9
25
2019
1.358
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN