SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Sự kiện: Chuyện hôn nhân
Tháng 6
15
2019
1.116
Hà Nội
VNĐ 200.000 +
Agribank Cấp tốc – Luyện thi cấp tốc vào Ngân hàng Agribank
Tháng 6
15
2019
1.119
Hà Nội
VNĐ 3.700.000 +
CHUỖI SỰ KIỆN TOUCH JAPAN - CHẠM VÀO BẢN SẮC NHẬT BẢN
Tháng 6
16
2019
848
Hà Nội
Vé đăng ký
Vở diễn "Sương Sớm"
Tháng 6
16
2019
1.326
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 6
18
2019
2.645
Quảng Nam
VNĐ 700.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 6
18
2019
18.333
Hà Nội
VNĐ 80.000 +
Thứ 4 - Lớp học thư pháp
Tháng 6
19
2019
1.064
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2019
Tháng 6
20
2019
1.713
Hà Nội +
VNĐ 5.990.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN