SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Đại tiệc mùa thu xem rối nước
Tháng 10
28
2018
618
Hà Nội
VNĐ 25.000 +
Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 11 - 2018 tại TP.Hồ Chí Minh
Tháng 11
16
2018
145
Hồ Chí Minh
VNĐ 4.000.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 11
17
2018
3.705
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 11
17
2018
13.648
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 11
18
2018
1.614
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 11
18
2018
623
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Vở diễn "Sương Sớm"
Tháng 11
19
2018
1.174
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Triển lãm Mỗi làng một sản phẩm OVOP
Tháng 11
21
2018
1.110
Hà Nội
VÉ MIỄN PHÍ
THỂ LOẠI SỰ KIỆN