SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

DucaShow - Du Ca Đất Việt
Tháng 1
23
2020
2.083
Khánh Hòa +
VNĐ 490.000 +
THIỀN Innerspace - Học 15 buổi
Tháng 1
24
2020
1.238
Hồ Chí Minh +
Không bán
Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 1
24
2020
1.207
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 1
25
2020
22.538
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Tour bay ngắm cảnh Hạ Long bằng trực thăng
Tháng 1
26
2020
2.753
Quảng Ninh +
VNĐ 2.190.000 +
Tết miền di sản - Hội tụ tinh hoa di sản Việt
Tháng 1
27
2020
1.306
Đà Nẵng +
VNĐ 50.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 1
29
2020
6.478
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 1
31
2020
6.476
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN