SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

THƯ NGỎ: MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM TRANH TRÊN WEBSITE TICKETGO.VN
Tháng 8
14
2020
1.301
Hà Nội +
Không bán
Triển lãm Magister Rafaello
Tháng 9
08
2020
1.344
Hà Nội +
Không bán
Triển lãm Beautycare Expo 2020
Tháng 9
16
2020
1.381
Hồ Chí Minh +
Không bán
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 10
01
2020
8.181
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 10
02
2020
8.063
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 10
05
2020
5.246
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Tour tham quan Hà Nội - BonBon City Tour
Tháng 10
06
2020
2.472
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 10
10
2020
27.568
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN