SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

LePARC  Holiday Lights
Tháng 1
05
2019
756
Hà Nội
Vé miễn phí
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 1
12
2019
4.249
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
iONAH Show
Tháng 1
12
2019
1.761
Hà Nội
Trẻ em dưới 80 cm miễn phí
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 1
12
2019
15.886
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 1
14
2019
3.798
Hồ Chí Minh +
VNĐ 700.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 1
19
2019
862
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
Show diễn: LỜI CỦA TRE
Tháng 1
27
2019
2.231
Hà Nội
VNĐ 700.000 +
Show diễn ca nhạc dân tộc: The Heritage Show
Tháng 1
30
2019
3.132
Hà Nội
VNĐ 280.000 +
Show diễn Teh Dar
Tháng 2
09
2019
1.678
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN