SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hướng dẫn mua tranh nội địa và ra nước ngoài
Tháng 1
30
2021
1.397
Hà Nội +
VNĐ 82.000.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 2
01
2021
34.285
Hà Nội +
VNĐ 100.000 +
THƯ NGỎ: MỜI THAM GIA TRIỂN LÃM TRANH TRÊN WEBSITE TICKETGO.VN
Tháng 2
06
2021
1.809
Hà Nội +
Không bán
Show diễn thực cảnh: Bừng sáng Hội An
Tháng 2
13
2021
2.128
Quảng Nam +
VNĐ 400.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN