SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Show diễn Teh Dar
Tháng 2
15
2019
1.937
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 2
16
2019
4.079
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Khóa 32 - Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 tại TP. HCM
Tháng 2
23
2019
213
Hồ Chí Minh
VNĐ 2.000.000 +
Khóa học: Đứa Trẻ Bên Trong
Tháng 2
23
2019
1.061
Hồ Chí Minh
VNĐ 6.800.000 +
Triển lãm "Con quái vật trong bạn - The monster in you"
Tháng 2
23
2019
1.172
Hà Nội
Vào cửa tự do
Live Show Đan Nguyễn - Lần đầu tiên tại Châu Á
Tháng 2
23
2019
2.298
Hà Nội
VNĐ 2.350.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 2
25
2019
4.494
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 2
27
2019
16.773
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN