SỰ KIỆN NỔI BẬT

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Kêu gọi gửi Truyện ngắn bằng hình ảnh: Nàng K
Tháng 9
17
2019
1.116
Hà Nội
Đăng ký
Cuộc thi ảnh "Niềm tự hào của tôi"
Tháng 9
18
2019
1.110
Hà Nội
Đăng ký
Show diễn Teh Dar
Tháng 9
20
2019
3.086
Hồ Chí Minh
VNĐ 700.000 +
Show diễn "LÀNG TÔI" - My Village
Tháng 9
21
2019
6.301
Hà Nội +
VNĐ 700.000 +
Chương trình Ca Trù - Giáo Phường Ca Trù Kim Đức
Tháng 9
21
2019
1.763
Hà Nội
VNĐ 500.000 +
NHẬN THỨC BẢN THÂN & KHAI SÁNG TINH THẦN
Tháng 9
22
2019
166
Hồ Chí Minh
Đăng ký
Vở diễn "À Ố SHOW"
Tháng 9
22
2019
5.784
Quảng Nam +
VNĐ 700.000 +
Thứ 4 - Lớp học thư pháp
Tháng 9
25
2019
1.361
Hà Nội
VNĐ 400.000 +
Show diễn "Tinh Hoa Bắc Bộ"
Tháng 9
28
2019
20.663
Hà Nội
VNĐ 80.000 +
THỂ LOẠI SỰ KIỆN