Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ tạp chí giấy của các sao Hoa ngữ (tính đến ngày 21.5.2021)

Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ tạp chí dưới đây của các sao Cbiz dưới đây phân biệt với tạp chí điện tử và không bao gồm phí ship.

1. Vương Nhất Bác - L'Officiel Hommes 3/2020

(Lượng tiêu thụ: 25.117.440¥)

2. Vương Nhất Bác - Cosmopolitan 3/2020

(Lượng tiêu thụ: 13.200.000¥)

3. Vương Nhất Bác - SuperELLE 4/2020 

(Lượng tiêu thụ: 12.464.560¥)

Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ tạp chí giấy của các sao Hoa ngữ (tính đến ngày 21.5.2021)

4. Tiêu Chiến - Nhân Vật 2/2020

(Lượng tiêu thụ: 12.418.370¥)

5. Vương Nhất Bác - T Magazine 4/2020

(Lượng tiêu thụ: 12.353.322¥)

6. Vương Nhất Bác - Marie Claire 6/2020

(Lượng tiêu thụ: 12.161.880¥)

7. Lưu Vũ Hân - L'Officiel 10/2020

(Lượng tiêu thụ: 10.101.720¥)

8. Vương Nhất Bác & Châu Tấn - Vogue Film 11/2020 

(Lượng tiêu thụ: 9.829.040¥)

9. Vương Nhất Bác - GQ Style 4/2020

(Lượng tiêu thụ: 8.906.380¥)

10. Trương Triết Hạn - OK 4/2021

(Lượng tiêu thụ: 8.803.914¥)

11. Trương Triết Hạn - VogueMe 6/2021

(Lượng tiêu thụ: 7.585.500¥)

12. Chu Nhất Long - ELLE 4/2020

(Lượng tiêu thụ: 7.295.660¥)

13. Tiêu Chiến - Harper's Bazaar 2/2020

(Lượng tiêu thụ: 6.555.600¥)

14. Vương Nhất Bác - Harper's Bazaar bản bổ sung 9/2019

(Lượng tiêu thụ: 6.191.820¥)

15. Tiêu Chiến - Madame Figaro Hommes 1/2019

(Lượng tiêu thụ: 5.479.680¥)

Bảng xếp hạng lượng tiêu thụ tạp chí giấy của các sao Hoa ngữ (tính đến ngày 21.5.2021)

16. Trương Triết Hạn - Wonderland 5/2021 

(Lượng tiêu thụ: 5.326.545¥)

17. Ngô Tuyên Nghi - L'Officiel 7/2019 

(Lượng tiêu thụ: 5.230.540¥)

18. Vương Nguyên - Harper's Bazaar 12/2017

(Lượng tiêu thụ: 4.800.000¥)

19. Tiêu Chiến - Harper's Bazaar bản bổ sung 10/2019

(Lượng tiêu thụ: 4.547.100¥)

20. Chu Nhất Long - Madame Figaro 10/2020

(Lượng tiêu thụ: 4.164.520¥)

_________

Nguồn tin: Cbiz - Hồng Trà Đá