Tuần Lễ Văn Hóa Nhật Bản 2022 "Yozakura - Dạ Anh"

Tuần Lễ Văn Hóa Nhật Bản là sự kiện thường niên của Khoa tiếng Nhật - trường Đại học Hà Nội.

Đây là sự kiện giới thiệu, đưa người tham gia đến gần hơn với văn hóa Nhật Bản, từ đó mong muốn được đóng góp đưa hình ảnh đất nước Nhật Bản đến gần hơn với sinh viên trường Đại học Hà Nội nói riêng, và tất cả người tham gia nói chung.

Tuần Lễ Văn Hóa Nhật Bản 2022 "Yozakura - Dạ Anh"

+ Tên chương trình: TUẦN LỄ VĂN HÓA NHẬT BẢN 2022 “Yozakura - Dạ Anh”

+ Đơn vị tổ chức: Khoa tiếng Nhật - Trường Đại học Hà Nội

+ Trang truyền thông sự kiện: https://www.facebook.com/hanusobu0401

+ Địa điểm tổ chức sự kiện: Trường Đại học Hà Nội

+ Thời gian diễn ra sự kiện: 20/12/2022 – 23/12/2022

20/12: Đêm văn nghệ khai mạc

21-22/12: Hội trại văn hóa (trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Nhật Bản, biểu diễn yosakoi…)

23/12: Giao lưu với trường Đại học Kamakura (Nhật Bản)

---------

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

+ Email: bchkhoanhat@gmail.com

+ Liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Phương Anh (Trưởng BTC): 0793321783

Vũ Thị Thuỳ Linh (Phó BTC): 0378922365